Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van coaching?  Neem vrijblijvend contact op voor vragen, opmerkingen, hulp en begeleiding. Ik kijk graag met je mee.

 

Christien van Dijk -  De Begeleidingscoach

De Vuurdoorn 16
4631 DJ Hoogerheide

Tel. 06 - 1970 9225

Email: christienvandijk@hotmail.com

 

De Begeleidingscoach is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20135057.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Uw gegevens worden nooit met derden gedeeld tenzij u daar om vraagt.